ConnectedPDF

Cechy

PHANTOMPDF BUSINESS

PHANTOMPDF STANDARD

PHANTOMPDF EDUCATION

ADOBE ACROBAT DC PRO

ADOBE ACROBAT DC STANDARD

Konwersja PDF do ConnectedPDF

Konwersja innych formatów na cPDF podczas tworzenia pliku w formacie PDF

Klonowanie dokumentów

Umożliwienie śledzenia dokumentów

Śledzenie dostępu do dokumentów cPDF

Wyświetlanie danych dotyczących danego użytkownika (na stronie głównej dokumentu)

Rejestracja i pobieranie nowej wersji dokumentów cPDF

Wysyłanie powiadomień podczas rejestracji nowej wersji

Możliwość wlączenia innej aplikacji (niż Foxit) w celu otrzymywania powiadomień o aktualizacjach

Ochrona online

konfiguracja uprawnień

Dymnamiczne nadawanie lub usuwanie uprawnień do danego dokumentu

Dynamiczne prośby o dostęp do dokumentów oraz odpowiedzi na wprowadzone zmiany w plikach

Możliwość wspólnego podglądu (Connected review) 

Inicjowanie/ zakończenie połączenia

Lokazlizacja dokumentów

Powrót