Edycja plików PDF

Cechy

PHANTOMPDF BUSINESS

PHANTOMPDF STANDARD

PHANTOMPDF EDUCATION

ADOBE ACROBAT DC PRO

ADOBE ACROBAT DC STANDARD

Edycja tekstów, czcionek, portfolio

Edycja przepływu

Wyszukiwanie i zamiana znalezionych elementów

Rozpoznawanie i usuwanie linków

Modyfikacja wyrównania tekstu

Przesuwanie i zmiana rozmiarów akapitów

Zmiana odstępów pomiędzy wierszami

Linkowanie i dołączenie tekstów

Dodawanie, usuwanie, edytowanie nagłówków, stopek,  ustawienia tła

Zarządznie hiperłączami, zakładkami i znakami wodnymi

Wycinanie, usuwanie, przenoszenie wielu zakładek jednocześnie

Dodawanie, edytowanie, usuwanie plików video, rysunkami

Dodawanie obiektów graficznych

Przenoszenie, obracanie, skalowanie, wycinanie, kopiowanie, wklejanie obiektów graficznych

Zaawansowany edytor PDF, w tym dodawanie cieniowania, konwersja tekstu, edycja obrazów i ścieżek obiektów

Uruchomienie sprawdzania poprawnej pisowni w całym dokumencie

Optymalizacja rozmiaru pliku PDF

Zezwolenie użytkownikowi na zmianę rozmiaru strony

Dodawanie właściwości niestandardowych

Działanie kreatora

Tworzenie nazwanych pozycji

Usuwanie i zmiana kolejności warstw

Import jako wartstwy

Właściwości warstw

Powrót