Foxit PhantomPDF 9.7 - pierwszy w branży edytor PDF do Zrobotyzowanej Automatyzacji Procesów

Niedawno wydana została najnowsza wersja PhantomPDF 9.7. Oprócz głównych ulepszeń, wyróżnia ją współpraca nawiązana z UiPath – jako pierwszy w branży edytor PDF przeznaczony do Zrobotyzowanej Automatyzacji Procesów (Robotic Process Automation (RPA)). Dla użytkowników oznacza to, że PhantomPDF umozliwia teraz zautomatyzowanie dużych i powtarzalnych zadań, pozwalając pracownikom skupić się na tym co naprawdę ważne.

Celem RPA PhantomPDF jest zastąpienie ludzi robotami w żmudnej i czasochłonnej pracy. Przykładowe zadania, które mogą być zautomatyzowane:
 • Konwersja wielu plików PDF do innego formatu
 • Import danych z formularzy
 • Ochrona hasłem
 • Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
 • Dodawanie/usuwanie linków sieciowych
 • Inteligentne redagowanie
Oprócz certyfikacji RPA, PhantomPDF 9.7 oferuje także szereg innych usprawnień takich jak głębsza integracja z ECM. Najważniejsze z nich to:
 • Kreator narzędzi pomagający w obsłudze najczęściej używanych funkcji i pomagający szybko rozpocząć pracę z programem.
 • Zintegrowany czat na żywo umożliwiający kontakt z działem obsługi klienta
 • Wybieranie plików z Share File, DMSforLegal, Dropbox, Box i eDOCS DM podczas tworzenia, porównywania, łączenia i organizowania plików PDF.
 • Najlepsza w branży konwersja z HTML na PDF
 • Tworzenie plików PDF z Microsoft Project
 • Eksport plików PDF do plików XPS
 • Ulepszone wyszukiwanie w dokumencie
 • Wyszukiwanie i redagowanie wielu słów lub fraz jednocześnie
 • Dodany standardowe walidatory zgodności PDF/UA i PDF?VT oraz analiza dokumentów PDF pod kątem zgodności wersji.

Powrót