Foxit PDF Editor (wersja 11.0)

PhantomPDF

PDF Editor

Jest to nowoczesny i potężny edytor PDF w atrakcyjnej cenie, który umożliwia obsługę plików zapisanych w formacie PDF. Pozwala on na szybkie tworzenie, przeglądanie, edytowanie i zarządzanie w bardzo szybki, łatwy i bezpieczny sposób dokumentami PDF.

Edytor PDF zmieniający sposób modyfikowania i zarządzania dokumentami. Najważniejsze cechy oprogramowania Foxit PDF Editor:

  • Edycja PDF – PDF Editor działa jako wszechstronny edytor plików PDF, pozwala zmienić układ tekstu oraz dokumentu, zmienić rozmiar, czcionkę oraz odstępy między wierszami. Pozwala również na dodanie multimediów do pliku
  • Grupowe udostępnianie i współpraca – Program firmy Foxit umożliwia integracje z systemami CMS, i udostępnianiem plików w chmurze dzięki czemu nad plikiem może pracować kilka osób
  • Eksport PDF – PDF Editor umożliwia konwertowanie całych plików PDF, bądź poszczególnych części do formatów Word, PowerPoint, Excel, RTF i HTML
  • Tworzenie PDF – PDF Editor umożliwia tworzenie plików PDF, PDF/A, PDF/X i PDF/E z różnych plików bądź stron internetowych. Dodatkowo funkcja rozpoznawania pól formularzy pozwala na tworzenie interaktywnych formularzy PDF
  • Ochrona PDF – Zabezpieczenie poufnych informacji poprzez przyznawanie/anulowanie uprawnień dostępu do danego dokumentu. Program pozwala na redagowanie konkretnych informacji oraz szyfrowanie i podpisy cyfrowe
  • OCR - Umożliwienie edytowania zeskanowanych dokumentów papierowych, OCR

PDF Editor

Standard

Zakup

Idealne rozwiązanie dla grup o dowolnej wielkości. Prefesjonalny edytor PDF służący do tworzenia, edytowania i zabezpieczania dokumentów PDF w bardzo szybki i prosty sposób.

Produkt dostępny zarówno w wersji polskiej lub angielskiej.

Pobierz

PDF Editor

Pro

Zakup

Kompletne narzędzie PDF przeznaczone do zastosowań biznesowych. Program oferuje zaawansowaną edycję, komentowanie, większe bezpieczeństwo, dodatkową kompresję plików.

Produkt dostępny zarówno w wersji polskiej lub angielskiej.

Pobierz

PDF Editor

Education

Zakup

Wielofunkcyjny edytor PDF przygotowany dla uczniów i instytucji edukacyjnych. Pomaga w tworzeniu, edytowaniu, komentowaniu, podpisywaniu i konwertowaniu plików.

Produkt dostępny zarówno w wersji polskiej lub angielskiej.

Pobierz

Zobacz porównanie wersji programu PDF Editor 

Nowe możliwości programu Foxit PDF Editor w wersji 11.0

  • Prostszy i bardziej przejrzysty interfejs użytkownika - Nowy, przeprojektowany interfejs, w tym wsiążki, ikony i panele - Dodanie funkcji „Udostępnij” na stronie „Plik”
  • Wsparcie większej liczby funkcji 3D - Możliwość przeglądania plików 3D PDF w formacie PRC - Dodawanie komentarzy 2D do modelu 3D
  • Ulepszenie podpisu cyfrowego - Dodano obsługę certyfikatów EUTL - Zapewniono opcję dostosowywania logo wyświetlanego na podpisie cyfrowym
  • Usprawnienie integracji z ECM - Dodano możliwość otwierania dokumentów na Dysku Google, oraz zapisywania plików PDF na Dysku Google jako dokumenty, arkusze bądź prezentacje - Ulepszono integrację ECM umożliwiając bezpośrednie otwieranie i zapisywanie plików na iManage 10 oraz OneDrive - Poprawiono i dodano kilka ulepszeń w integracji z SharePoint
  • Dodano możliwość tworzenia „odsyłaczy” umożliwiających szybkie przechodzenie między lokalizacjami w pliku PDF za pomocą jednego kliknięcia
  • Dodano „linijkę” która może być używana między innymi do łatwego i szybkiego przeglądania tabel
  • Fabrycznie zainstalowane szablony PDF do szybkiego tworzenia plików PDF
  • Więcej krajów i wzorów tekstowych w panelu wyszukiwania
  • Możliwość większej integracji z VBA, między innymi: ciche drukowanie, dodawanie bądź usuwanie zakładek.
  • Udostępnienie nowych funkcji zakładek, takich jak import/eksport oraz możliwość zmiany układu stron na podstawie zakładek PDF
  • Dodano więcej metod i właściwości JavaScript do funkcji takich jak adnotacje i odtwarzacz multimedialny
  • Naprawiono niektóre problemy ze stabilnością
   

Najważniejsze właściwości oprogramowania Foxit PDF Editor:

Edycja PDF

  • Edycja tekstu – PDF Editor pozwala na edycję tekstu nawet w pojedynczym akapicie bądź tabeli. Tekst automatycznie dostosuje się do dokumentu, ponad to automatycznie sprawdzi pisownie w dokumencie
  • Zaawansowana edycja obiektów – edycja obrazów, cieniowanie obiektów, zmiana tekstu na kształt i układu strony
  • Zmniejszenie rozmiaru plików – kompresja PDF pozwalająca usunąć nadmiarowe dane, zmniejsza rozmiary pliku w przypadku zeskanowanych dokumentów
  • Automatyzacja pracy – PDF Editor pozwala zapisać polecenia i akcje, aby następnie uruchomić je i zastosować w dowolnym pliku PDF oszczędzając czas
  • Profesjonalizacja dokumentów – dostosowanie wygląd PDF poprzez dodanie lub modyfikację stempli, znaków wodnych, nagłówków, stopek i tła. Możliwość dostosowania w jednym, bądź w kilku plikach PDF jednocześnie
  • Obiekty 3D, dźwięki, obrazy i wideo – Możliwość osadzenia obrazów, bądź filmów w pliku PDF

Udostępnianie i zbiorowa współpraca

  • Integracja z CMS – tworzenie, eksport, porównanie i konwertowanie do formatu PDF z: Office, iManage WorkSite, OpenText Documentum, Content Suite, eDOCS, Citrix ShareFile, Worldox GX3, Alfresco i Epona DMSforLegal
  • Integracja z „chmurą” – zintegrowanie z OneDrive, OneDrive dla Firm, Dysk Google, Dropbox i Egnyte
  • Integracja z SharePoint® – wsparcie integracji z usługa SharePoint
  • Integracja z Evernote® i OneNote® - Pliki PDF mogą być wysłane jako załączniki do notatki w Evernote, oraz wysłane jako PDF do OneNote
  • Zarządzanie adnotacjami i komentarzami – możliwość dodania komentarzy do pliku PDF, oraz oznaczanie ich za pomocą znaczników tekstowych. Łatwe przeglądanie adnotacji, możliwość importowania, eksportowania oraz wysyłania komentarzy PDF pocztą e-mail

Eksport na inne formaty

  • Konwertowanie PDF na inne formaty – PDF Editor pozwala konwertować pliki PDF na formaty takie jak: Word, PowerPoint, Excel, RTF, HTML. Ponad to pozwala eksportować cały dokument, bądź jego część
  • Tworzenie PDF – Program pozwala na utworzenie plików PDF za pomocą zintegrowanych, w pełni funkcjonalnych dodatków do programów Word, PowerPoint, Excel, Outlook i Visio

Porządkowanie plików PDF

  • Reorganizacja dokumentów – Organizowanie stron poprzez przeciąganie i upuszczanie miniaturek stron w obrębie jednego bądź kilku dokumentów
  • Zarządzanie PDF – PDF Editor umożliwia dodawanie, usuwanie, zamiana, przycinanie, wyodrębnianie, dzielenie, połączenie i scalanie stron w dokumencie PDF
  • Porównanie dokumentów – Wygodne porównanie, różnice między dwoma dokumentami PDF zostaną podkreślone w kolorze, aby szybciej zidentyfikować zmiany
  • Wyszukanie według treści – Dołączona wtyczka pozwala na wyszukiwanie na komputerze w systemie Windows plików PDF według między innymi: zawartości, tytułu, tematu, autora, słów kluczowych, zakładek, załączników, adnotacji
  • Numeracja Batesa – indeksowanie stron w dokumencie dla ułatwienia ich rozpoznania oraz identyfikacji

Tworzenie plików PDF

  • Tworzenie plików PDF w przeglądarkach i standardzie branżowym – PDF Editor umożliwia tworzenie plików PDF z najpopularniejszych typów plików. Ponad to udostępnia PDF 2.0. Dodatkowo pozwala na szybkie konwertowanie stron internetowych z przeglądarek Chrome, Internet Explorer i Firefox na pliki PDF za pomocą wtyczki Foxit
  • Tworzenie formularzy – Program pozwala na szybkie i łatwe tworzenie formularzy dzięki funkcji automatycznego rozpoznawania pól oraz asystentowi projektanta. Umożliwia wstawienie przycisków, pól wyboru, pól kombi i list, pól tekstowych, podpisów, dat i obrazów.
  • Tworzenie zgodnych plików PDF – PDF Editor pozwala na generowanie i weryfikację plików PDF do archiwizacji, zgodnymi ze standardami PDF/UA i PDF/VT

Ochrona PDF

  • Foxit Sign – Usługa podpisu elektronicznego do przygotowania i gromadzenia ważnych, podpisanych dokumentów. Oferowany jako ODDZIELNA usługa w chmurze
  • Podpisy cyfrowe – PDF Editor umożliwia dodawanie podpisów cyfrowych i sygnatur czasowych do dokumentów. Ponad to zezwala odbiorcy na weryfikowanie statusu podpisu cyfrowego, celem określenia czy dokument został zmodyfikowany od chwili złożenia podpisu
  • Poufne informacje – Program usuwa poufne informacje takie jak: komentarze, metadane, dane z poprzednich zapisów, ukryte warstwy, etc., z dokumentu PDF przed jego opublikowaniem
  • Szyfrowanie dokumentów – Program pozwala na zaszyfrowanie dokumentu PDF za pomocą hasła bądź certyfikatu
  • Microsoft® Azure Information Protection – Użycie AD RMS w dokumencie PDF umożliwia autorom i administratorom kontrolowanie usługi Azure Information Protection dla każdego z plików PDF
  • DocuSign – Możliwość podpisywania dokumentów PDF przy użyciu eSignature

Skanowanie i OCR

  Oprogramowanie PhantomPDF obsługuje przepływ dokumentów biurowych. Często dane dokumenty wymagane sa w formie cyfrowej, nie w papierowej. Dlatego program firmy Foxit Software umożliwia skanowanie plików do formatu PDF, OCR PDF oraz pozwala na edycję takich zeskanowanych plików.
  • Interfejsy ze skanera umożliwiają skanowanie i konwersję plików PDF (np. z istniejącego skanu - obrazu na plik zapisany w formacie PDF)
  • OCR (Optical Character Recognition) rozpoznaje znaki i słowa w obrazach. Opcja umożliwiająca przeszukiwania obrazu i znajdowaniu zadanego tekstu
  • Przydatna opcja OCR służaca do aktualizowanie dokumentach, w przypadku, kiedy posiadamy tylko kopię