Tworzenie i eksport plików PDF

Cechy

PHANTOMPDF BUSINESS

PHANTOMPDF STANDARD

PHANTOMPDF EDUCATION

ADOBE ACROBAT DC PRO

ADOBE ACROBAT DC STANDARD

Tworzenie standardowych plików PDF (specyfikacja 1.7 / ISO 32000)

Tworzenie plików PDF z pustych stron

Tworzenie plików PDF z wielu Continue reading

Czytaj dalej ...

Edycja plików PDF

Cechy

PHANTOMPDF BUSINESS

PHANTOMPDF STANDARD

PHANTOMPDF EDUCATION

ADOBE ACROBAT DC PRO

ADOBE ACROBAT DC STANDARD

Edycja tekstów, czcionek, portfolio

Edycja przepływu

Wyszukiwanie i zamiana znalezionych elementów

Rozpoznawanie i usuwanie linków

Modyfikacja wyrównania tekstu

Przesuwanie i zmiana rozmiarów Continue reading

Czytaj dalej ...

Współpraca i dzielenie się plikami PDF

Cechy

PHANTOMPDF BUSINESS

PHANTOMPDF STANDARD

PHANTOMPDF EDUCATION

ADOBE ACROBAT DC PRO

ADOBE ACROBAT DC STANDARD

Inicjowanie wspólnej dyskusji z użytkownikami PhantomPDF, Foxit Reader i MobilePDF przez email, pliki sieciowe lub przestrzeń roboczą SharePoint

Wysyłanie Continue reading

Czytaj dalej ...

Organizacja PDF

Cechy

PHANTOMPDF BUSINESS

PHANTOMPDF STANDARD

PHANTOMPDF EDUCATION

ADOBE ACROBAT DC PRO

ADOBE ACROBAT DC STANDARD

Zarządzanie stronami w dokumencie (dodawanie, usuwanie itp.)

Zmiana kolejności stron (przez przeciąganie i upuszczanie miniatur)

Zmiana kolejności stron w jednym lub wielu plikach Continue reading

Czytaj dalej ...

Skanowanie PDF oraz OCR

Cechy

PHANTOMPDF BUSINESS

PHANTOMPDF STANDARD

PHANTOMPDF EDUCATION

ADOBE ACROBAT DC PRO

ADOBE ACROBAT DC STANDARD

Skanowanie w celu stworzenia nowego pliku PDF

Skanowanie w celu wstawienia treści do istniejącego dokumentu PDF

OCR służące do opcji edycyjnych Continue reading

Czytaj dalej ...
 

Formularze PDF

Cechy

PHANTOMPDF BUSINESS

PHANTOMPDF STANDARD

PHANTOMPDF EDUCATION

ADOBE ACROBAT DC PRO

ADOBE ACROBAT DC STANDARD

Wypełnianie i zapisywanie formularzy (Acroforms i XFA)

Wsparcie dla automatycznego uzupełniania

Kreator formularzy (pola tekstowe, przyciski, pola wyboru lub podpisu)

Automatyczne rozpoznawanie Continue reading

Czytaj dalej ...

Ochrona i zabezpieczenia dokumentów PDF

Cechy

PHANTOMPDF BUSINESS

PHANTOMPDF STANDARD

PHANTOMPDF EDUCATION

ADOBE ACROBAT DC PRO

ADOBE ACROBAT DC STANDARD

Szybki podpis PDF przy użyciu podpisu odręcznego

Możliwość umieszczania podpisu PDF na wielu stronach, w jednej pozycji

Integracja DocuSign dla Continue reading

Czytaj dalej ...

Widok i drukowanie plików PDF

Cechy

PHANTOMPDF BUSINESS

PHANTOMPDF STANDARD

PHANTOMPDF EDUCATION

ADOBE ACROBAT DC PRO

ADOBE ACROBAT DC STANDARD

Umożliwienie użytkowników tworzenia nowych kart na pasku narzędzi lub konfigurowania już istniejących

Wyświetlanie dokumentów i formularzy PDF

Obsługa ekranu dotykowego Continue reading

Czytaj dalej ...

Wyszukiwanie PDF

Cechy

PHANTOMPDF BUSINESS

PHANTOMPDF STANDARD

PHANTOMPDF EDUCATION

ADOBE ACROBAT DC PRO

ADOBE ACROBAT DC STANDARD

Pozwolenie technologiom Windows na indeksowanie plików PDF

Tworzenie i wyszukiwanie indeksów pełnotekstowych

Powrót

Czytaj dalej ...

ConnectedPDF

Cechy

PHANTOMPDF BUSINESS

PHANTOMPDF STANDARD

PHANTOMPDF EDUCATION

ADOBE ACROBAT DC PRO

ADOBE ACROBAT DC STANDARD

Konwersja PDF do ConnectedPDF

Konwersja innych formatów na cPDF podczas tworzenia pliku w formacie PDF

Klonowanie dokumentów

Umożliwienie śledzenia dokumentów

Śledzenie dostępu do dokumentów Continue reading

Czytaj dalej ...