Foxit PDF Creator Add-in - dodatek zapewniający zaawansowany przepływ dokumentów PDF z pakietu Microsoft Office

W celu zwiększenia wydajności pracy z Microsoft Office istnieje wiele dodatków, które zawierają nowe lub niestandardowe funkcjonalności. Istnieje nowe rozwiązanie Foxit PDF Creator (dodatek do Microsoft Office), które  zapewnia dodatkową kontrolę nad tworzonymi plikami zapisanymi w formacie PDF. Narzędzie to umożliwia na dodawanie zabezpieczeń, wstawianie zakładek i hiperłączy. doatkowo pozwalają na dostosowywanie rozmiarów stron i kompresję obrazów. To są tylko wymienione niektóre możliwości tego narzędzia.

Aby zainstalować dodatek Foxit PDF Creator należy:
1.Wyszukać z listy dostępnych dodatków Foxit PDF CreatorCOM Add-in
2. Wybrać opcję: Insert -> Add-inss -> Get Add-ins

COM-Add-ins

3. Można również kliknąć na alert: Zezwól na wyskakujące okienko podczas tworzenia pliku PDF: Zaznaczenie tej opcji, aby wyświetlać komunikaty podczas konwersji plików PDF w pakiecie Microsoft Office przy wykorzystaniu dodatku Foxit PDF.
4. Kliknij dodaj: Add


 Aby zmodyfikować ustawienia dodatku Office:
1. W programie Office znajduje się zakładka o nazwie Foxit PDF Creator, w grupach ustawień programu (Program Settings) i ustawień ogólnych (General Settings) należy kliknąć, aby wybrać ustawienia, których mają zostać użyte.
2. Opcjonalnie w grupie Ustawień Ogólnych znajduję się opcja Advanced, która umożliwia wybór  dodatkowych ustawień.


Aby wyświetlić dowolny z zainstalowanych dodatków należy:
1. Kliknąć opcję File -> Options -> Add-Ins
2. Podświetlenie każdego dodatku pozwoli na zobaczenie nazwy dodatku, jego wydawcę, zgodność, lokalizację na komputerze oraz opis jego funkcji.


Powrót