Foxit PhantomPDF 9.7

Co nowego w nowej wersji Foxit PhantomPDF 9.7?

Celem firmy Foxit jest stałe ulepszanie wydajności programu PhantomPDF, zapewniając użytkownikom jak najlepsze odczucia związane z edycją, widokiem, tworzeniem, organizowaniem oraz nadzorem dokumentów PDF. Poniżej znajdują się najnowsze uaktualnienia i wprowadzone poprawki do oprogramowania. Obecnie dostępna jest nowa wersja oprogramowania Foxit PhantomPDF 9.7.

Nowe funkcje w Foxit PhantomPDF 9.7:
  • Tworzenie plików PDF z Microsoft Project. Szybkie tworzenie i wysyłanie poprzez e-mail plików PDF w zakładce Foxit PDF na pasku narzędi programu Microsoft Project.
  • Możliwość dodawania i zarządzania indeksem osadzonym dla pojedynczego pliku PDF, co znacznie przyspiesza wyszukiwanie dokumentu z tym indeksem.
  • Odwracanie kolejności stron w dokumencie PDF w obrębie określonego zakresu.
  • Możliwość eksportu plików PDF do plików XPS.

Usprawnienia Foxit PhantomPDF 9.7:
  • Ulepszone tworzenie i sprawdzanie standardów przemysłowych.
  • Usprawnione tworzenie plików PDf z formatu HTML.
  • Wydajniejsze redagowanie.
  • Dodanie kreatora narzędzi z najczęściej używanymi funkcjami do strony startowej programu, dla jeszcze szybszego uruchamiania Foxit PhatnomPDF.
  • Możliwość otwierania ndOffice za pomocą jednego kliknięcia, po dodaniu polecenia ndOffice Open do paska narzędzi szybkiego dostępu.
  • Klika dodatkowych ulepszeń, aby program był jeszcze bardziej przyjazny dla użytkownika.

Powrót