Foxit PhantomPDF - edycja tekstu w plikach PDF

Dokumenty PDF są z założenia plikami niedostępnymi do edycji, maja za zadanie zachować określony wygląd i układ. Czasem jednak istnieje potrzeba modyfikacji określonych elementów na stronie (zmiana nagłówka, dodawanie czy usunięcie zdania).
Na szczęście Foxit PhantomPDF oferuje pełną edycję tekstu w obrębie plików PDF.
Program pozwala na dodawanie adnotacji i notatek, podkreślanie i zakreślanie tekstu i nie tylko. Dokonane zmiany zapisywane są do nowego, edytowanego pliku PDF.
Opcja Edit Text umożliwia edycję tekstu w akapicie w zbliżony sposób do programu Microsoft Office Word. Oprócz samej treści można także zmieniać czcionkę, rozmiar oraz kolor tekstu. Poniżej znajdują się wskazówki jak to zrobić.

edit text foxit

1. Otwórz właściwy dokument
2. Kliknij zakładkę Edit
3. Naciśnij przycisk Edit Text u góry ekranu
4. Aby zmienić tekst wystarczy go zlokalizować i kliknąć, aby zacząć wpisywać nową treść.
5. Aby usunąć tekst, należy zaznaczyć wybrany fragment i kliknąć Backspace lub wpisać w to miejsce coś innego.

Sposób wyświetlania tekstu w pliku PDF można zmienić zaznaczając wybrany fragment tekstu i wybierając z zakładki Edit nowy typ czcionki, rozmiar, marginesy czy wyrównania i odstępy.

edit text foxit 2

Tekst można także pogrubić lub pochylić jak w typowym edytorze tekstowym.
Na koniec warto sprawdzić czy w nowo wprowadzonej treści nie występują literówki.