Foxit PhantomPDF - Formularze wykonujące proste obliczenia matematyczne

Dane wprowadzane do formularzy sprzedaży często wykorzystywane są w różnych obliczeniach, takich jak np. rabaty, koszty produktów czy wartość podatku.

Foxit PhantomPDF umożliwia tworzenie formularzy, które są w stanie same obliczyć tego typu pozycje. Program jest niezwykle przydatny przy wypełnianiu i tworzeniu formularzy. Pozwala on m.in. na ustawianie ich formatowania, określanie wyglądu, działań oraz wykonywanie operacji matematycznych.
Do wykonania prostych obliczeń w formularzy wykorzystywane jest pole tekstowe.

foxit form calculation

Jak wykorzystać pole tekstowe do działań matematycznych:

Pole tekstowe jest powszechnie stosowanym obiektem formularza, zazwyczaj można w nie wpisywać dowolną wartość. Dzięki programowi Foxit PhantomPDF można takie pole formatować, a także obliczyć jego wartość przy pomocy innych pól formularza. To jak zachowuje się dane pole tekstowe determinowane jest przez jego właściwości. Pole tekstowe posiada następujące zakładki:
Ogólne, Wygląd, Pozycja, Opcje, Format, Walidacja, Oblicz oraz Akcje

Do stworzenia prostej formuły matematycznej wykorzystywana jest zakładka Oblicz.

Opcja ta umożliwia przeprowadzenie obliczeń na istniejących wpisach w polach formularza i wyświetlenie uzyskanego wyniku. Dostępne są również opcje pozwalające na precyzyjne określenie zachowania formularza. Są one następujące:

  • Wartość nie jest obliczana – użytkownicy muszą wprowadzić wartość ręcznie

  • Wartość to, po której należy wybrać jedną z opcji:
    •  Suma, aby dodać wartości z wybranych pól, Produkt by je przez siebie wymnożyć, Średnią, Minimum lub Maksimum dla określonych pól
    Wybierz, aby otworzyć okno dialogowe wybory z listą dostępnych pół w formularzu. Z tego miejsca można dodawać i usuwać pola z obliczeń.

  • Uproszczony zapis pól, opcja aktywuje uproszczony JavaScript z nazwami pól i prostymi znakami arytmetycznymi. Przycisk Edytuj otwiera okno edycji JavaScript, w którym można pisać, edytować i dodawać skrypty.

  • Niestandardowy skrypt obliczeniowy pozwala wyświetlić dowolny niestandardowy skrypt JavaScript do obliczenia wartości pola. Przycisk Edytuj otwiera okno edycji JavaScript, w którym można pisać, edytować i dodawać skrypty.

Ustawianie właściwości pola tekstowego jako domyślnych
Po skonfigurowaniu właściwości dla nowego pola tekstowego, można zdecydować, aby wybranego ustawienia stały się domyślnymi dla wszystkich pól tekstowych tworzonych w przyszłości. Pozwala to oszczędzić czas w przypadku tworzenia ponownych formularzy. Aby to zrobić należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w obecne pole tekstowe i wybrać Użyj bieżących właściwości jako nowych domyślnych.