Foxit PhantomPDF – opcje interaktywnych formularzy

Tworzenie interaktywnych formularzy samo w sobie jest ciekawym narzędziem, jednak posiada ono jeszcze szereg dodatkowych opcji pozwalających na uzyskanie pełnej kontroli nad tym co dzieje się w formularzu na wszystkich etapach jego tworzenia. Poniżej przedstawiamy te opcje wraz z krótkim opisem i zastosowaniem.

Automatyczne obliczanie wartości pól
Opcja ta pozwala zdecydować, czy wszystkie obliczenia dla pól mają być wykonywane automatycznie, od razu po tym jak użytkownik wprowadzi do nich wartości. Przykładowo podczas tworzenia formularza dodającego podatek od sprzedaży ustawiony na 7,5%, włączana opcja spowoduje dodanie 7,5% do całkowitej wartości pola. Automatyczne obliczanie zawartości pól jest ustawione automatycznie, więc w celu jej dezaktywacji należy ją odznaczyć. Dokonane ustawienie obowiązuje tylko dla bieżącej sesji i jest resetowane po ponownym uruchomieniu aplikacji.

Zarządzanie parametrami kodów kreskowych
Jeśli w formularzu pojawiają się kody kreskowe, opcja ta wyświetla wszystkie warunki ich dekodowania wraz z siedmioma ustawieniami wstępnymi. Można tworzyć własne niestandardowe warunki dekodowania, a następnie je edytować, usuwać, importować czy eksportować, określając typ sprzętu do przetwarzania formularzy.

Wyświetlanie obszaru skupienia
Opcja ta odpowiada za wyświetlanie wykropkowanego prostokąta wokół pola formularza wybranego w danej chwili jako aktywne. Umożliwia ona lepsze skupienie się na właściwym obszarze i jest ustawiona jako domyślnie aktywna.

Wyświetlanie wskaźnika przepełnienia pola tekstowego
Włączenie tej opcji spowoduje wyświetlenie ikonki plusa (+) w przypadku, gdy użytkownik wprowadzi za dużą ilość tekstu dla jednego pola, przekraczając jego limit.

Ukrywanie paska komunikatów dla dokumentu
Pasek komunikatów dokumentu pojawia się pod obszarem paska narzędziowego podczas otwierania interaktywnych formularzy PDF. Dzięki tej opcji można określić czy ma być on wyświetlany czy nie.

Podświetlenie wszystkich pól
Opcja ta pozwala na zaznaczenie kolorem wszystkich pól formularza występujących w danym dokumencie PDF. Za pomocą palety kolorów, można zmienić kolor podświetlenia, np. w celu rozróżnienia między polami opcjonalnymi oraz wymaganymi. Wystarczy uruchomić rozpoznawanie formularzy podczas tworzenia plików PDF w programie. Foxit PhantomPDF automatycznie aktywuje tę opcję po otwarciu gotowego pliku PDF w programie, co umożliwia szybkie przekształcenie różnych elementów formularza w jeden.

Autouzupełnianie
Foxit PhantomPDF śledzi i przechwytuje wprowadzane treści, a następie podczas wypełniania interaktywnego formularza PDF przedstawia odpowiednie sugestie.