Optymalizacja rozmiaru plików w Foxit PhantomPDF

Przez to, że można dodawać do plików PDF obrazy, interaktywne formularze, filmy, pliki dźwiękowe i szyfrowanie, dokumenty mogą stać się zbyt duże by można je było przesyłać e-mailem. Foxit PhantomPDF oferuje klika sposobów na zmniejszenie rozmiaru plików PDF.

Po pierwsze podczas zapisywania plików w takich programach jak Microsoft Word czy PowerPoint, plik wynikowy jest często zbędnie powiększany, ponieważ tego typu programy dopisują informacje o zmianach do pliku zamiast je zastępować. Prostym rozwiązaniem jest wybranie opcji Zapisz jako, aby zastąpić cały plik, eliminując zgromadzone zmiany. Opcje oferowane przez program:

  1. Foxit Phantom PDF oferuje proste sposoby tworzenia dokumentów PDF i zarządzania ich rozmiarem. Należy wybrać File i następnie Reduce File Size, aby program automatycznie zmniejszył plik. Jest to opcja najszybsza, ale chcąc mieć większy wpływ na zmiany w pliku należy wybrać PDF Optimizer.
  2. PDF Optimizer pozwala na kompresję obrazów, usuwanie nadmiarowych danych obiektów PDF i aktualizowanie Funkcja ta znajduję się w zakładce File. W wyświetlonym oknie dialogowym należy wybrać odpowiednie elementy i kliknąć Audit space usage, aby sprawdzić jak duży jest aktualny plik PDF i określić, które z elementów należy zoptymalizować.

Elementy jakie mogą być optymalizowane:
  • Fonty – optymalizator pozwala wybrać fonty jakie mają być umieszczone w pliku, a jakie nie są używane i można pominąć. Opcja Unembed Fonts pozwala na ich usunięcie.
  • Obrazy – obrazy często powiększają rozmiar plików. Opcja „Optimize images only if there is reduction in size” spowoduje, że obrazy nie będą optymalizowane, jeśli nie spowoduje to redukcji rozmiaru. Jeśli jednak rozmiar pliku zostanie zmniejszony, można określić ustawienia dla obrazów kolorowych/monochromatycznych i w skali szarości. Monochromatyczny (inaczej czarno-biały) daje mniej szczegółów jednak zajmuje mniej miejsca. Chcąc zmniejszyć grafiki, można wybrać także rodzaj próbkowania.
 
Czym jest reskalowanie:
Reskalowanie tworzy nowa wersję obrazu o innych rozmiarze. Zmniejszanie rozmiaru obrazu jest nazywane podpróbkowaniem. Opcje dostępne w programie PahantomPDF to:
  • Downsampling (podpróbkowanie) – piksele są uśredniane w obszarze próbkowania. Średnia wartość pikseli jest następnie przypisywane do całego obszaru pikseli
  • Subsampling (podpróbkowanie) – wybierana jest środkowa wartość piksela w obszarze próbkowania, a następnie przypisywana do całego obszaru próbkowania. Jest to najszybsza z metod, ale zapewnia najniższą jakość. Sprawdza się w przypadku wykresów.
  • Bicubic Downsampling (podpróbkowanie bikubiczne) – do określenia wartości piksela wykorzystywana jest średnia ważona z danego obszaru. Wszystkie piksele są porównywane i uśredniane do piksela centralnego. Nowa wartość piksela jest średnią z sąsiadujących pikseli. Jest to metoda najdłuższa, ale dająca najlepsze rezultaty.
 

Pozostałe opcje to:
  • Discard objects – usunięcie zbędnych ustawień obiektu
  • Discard user data – usuwanie określonych danych powiązanych z użytkownikiem
  • Clean Up – opcje optymalizacji dokumentu