Foxit PhantomPDF – stosowanie OCR dla wielojęzykowych dokumentów

OCR (Optical Character Recognition) czyli optyczne rozpoznawanie znaków to technologia pozwalająca na przekonwertowanie dokumentów papierowych czy obrazów na tekst w formie cyfrowej, możliwy do odczytu maszynowego. OCR najczęściej wykorzystywane jest do skanowania dokumentów drukowanych, w celu utworzenia ich kopii elektronicznej, ale może je także zastosować w istniejących dokumentach elektronicznych takich jak pliki PDF.

Podczas przeprowadzania operacji OCR na pliku lub wielu plikach PDF w programie Foxit PhantomPDF, możliwe jest wybranie więcej niż jednego języka do rozpoznania. Umożliwia to wykrycie wielu różnych języków w jednym dokumencie. Dzięki temu można utworzyć przeszukiwalny plik PDF z zeskanowanego pliku PDF lub obrazu zawierającego tekst w wielu językach. Taka możliwość oszczędza zarówno czas i wysiłek włożony w konwertowanie dokumentów papierowych.

Rozpoznawanie wielojęzykowego tekstu w programie PhantomPDF:
Aby ze zwykłego dokumentu statycznego zawierającego więcej niż jeden język, utworzyć przeszukiwalny plik PDF należy:

1.Otworzyć pasek narzędzi Konwersji w jeden z następujących sposobów:
 • Wybrać Tools, następnie Convert.
 • Na pasku Common Tools kliknąć symbol dwóch strzałek w dół i wybrać Convert.
2. Kliknąć OCR i Current File.

3. W oknie dialogowym Select OCR Engine należy wykonać następujące kroki:
 • Określić obszar strony do przetworzenia przez OCR
 • Wybrać język/języki występujące w dokumencie
 • Wybrać typ wyjściowy: Searchable Text Image - przeszukwialny obraz tekstowy pozwalający na przeszukiwanie tekstu lub Editable Text czyli edytowalny tekst.
 • Zaznaczyć opcję Find All Suspects, wyświetlającą wszystkie wyniki operacji OCR, które mogą wymagać poprawy.
 • Kliknąć OK, aby uruchomić rozpoznawanie tekstu.


foxit - multilanguage ocr

Przeprowadzanie operacji OCR dla wielu dokumentów wielojęzykowych jednocześnie.
Aby przeprowadzić rozpoznawanie tekstu w wielu plikach PDF należy:

1. Otworzyć pasek narzędzi Konwersji w jeden z następujących sposobów:
 •  Wybrać Tools, następnie Convert.
 • Na pasku Common Tools kliknąć symbol dwóch strzałek w dół i wybrać Convert.
2. Kliknąć OCR i Multiple Files.

3. W oknie dialogowym OCR Multiple Files należy wykonać następujące kroki:
 • Kliknąć Add Files i wybrać Add Files (dodaj pliki), Add Folder (dodaj folder) lub Add Open Files (dodawanie otwartego pliku).
 • Ustalić kolejność plików za pomocą przycisków przesuwania w górę i dół.
 • Kliknąć Remove, aby usunąć z listy pliki, które nie mają zostać przetworzone.
 • Kliknąć Output Options, aby wybrać docelowy folder zapisu i wybrać nazwę nowego pliku lub nadpisać istniejący.
 • Kliknąć OK.
4. W oknie dialogowym Select OCR Engine, wybrać język i typ pliku wyjściowego, analogicznie jak dla pojedynczego dokumentu i zatwierdzić OK.