Tworzenie i łączenie plików PDF z istniejącymi dokumentami Foxit PhantomPDF

Reorganizacja dokumentów PDF jest często potrzebna w wielu firmach, szczególnie tych rezygnujących z papierowych dokumentów. Foxit PhantomPDF zapewnia narzędzia do szybkiej i łatwej modyfikacji oraz tworzenia nowych plików PDF z już istniejących.
 Aby dokonać zmian w dokumentach należy kliknąć zakładkę Organize na pasku narzędzi programu. Dostępne funkcje widoczne są zarówno u góry ekranu jak i bezpośrednio na panelu Page po lewej stronie aktualnie przeglądanego dokumenty. Panel ten pozwala na wygodniejsze sortowanie wizualne dokumentów, szczególnie jeśli zawierają wiele stron. Panel można ukrywać i wyświetlać klikając na strzałkę w rogu. Przeciąganie krawędzi panelu pozwala na zwiększenie jego obszaru w celu wyświetlenia większej liczby miniatur.


  Panel edycji stron


 W celu przeniesienia strony w obrębie jednego dokumentu, należy kliknąć na nią lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć ją w nowe miejsce. W ten sam sposób można przenosić strony pomiędzy różnymi dokumentami. Wiele operacji można wykonać klikając prawym przyciskiem myszy na miniatury w tym np. obracanie stron zeskanowanych do góry nogami.


  Edycja stron


 Strony można umieszczać także wstawiając je po wybraniu miejsca za lub przed określoną stroną. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w wybranym miejscu i kliknąć Insert Pages. Można wstawiać strony z plików, całych folderów, ze skanerów, ze schowka lub wstawiać puste strony. Strony można także przycinać. Po wybraniu przycisku przycinania należy zaznaczyć obszar do przycięcia, kliknąć na niego dwukrotnie i wybrać OK.