Foxit PhantomPDF (wersja 9.0)

PhantomPDF

PhantomPDF

Jest to nowoczesny i potężny edytor PDF w atrakcyjnej cenie, który umożliwia obsługę plików zapisanych w formacie PDF. Pozwala on na szybkie tworzenie, przeglądanie, edytowanie i zarządzanie w bardzo szybki, łatwy i bezpieczny sposób dokumentami PDF.

Edytor PDF zmieniający sposób modyfikowania i zarządzania dokumentami. Foxit PhantomPDF posiada wiele funkcji, takich jak:

  • Tworzenie PDF z wielu źródeł. Modyfikowanie tekstów, obiektów, formatowania, organizacji i układu z możliwością edytowania dokumentów
  • Zabezpieczenie poufnych informacji poprzez przyznawanie/anulowanie uprawnień dostępu do danego dokumentu. Program pozwala na redagowanie konkretnych informacji oraz szyfrowanie i podpisy cyfrowe
  • Możliwość wspólnego komentowania (recenzji) dokumentów. Program posiada również funkcję udostępniania plików w chmurze oraz integracji z systemami CMS.
  • Umożliwienie edytowania zeskanowanych dokumentów papierowych, OCR
  • Eksport do Microsoft Office

PhantomPDF

Standard

Zakup

Idealne rozwiązanie dla grup o dowolnej wielkości. Prefesjonalny edytor PDF służący do tworzenia, edytowania i zabezpieczania dokumentów PDF w bardzo szybki i prosty sposób.

Produkt dostępny zarówno w wersji polskiej lub angielskiej.

Pobierz

PhantomPDF

Business

Zakup

Kompletne narzędzie PDF przeznaczone do zastosowań biznesowych. Program oferuje zaawansowaną edycję, komentowanie, większe bezpieczeństwo, dodatkową kompresję plików.

Produkt dostępny zarówno w wersji polskiej lub angielskiej.

Pobierz

PhantomPDF

Education

Zakup

Wielofunkcyjny edytor PDF przygotowany dla uczniów i instutucji edukacyjnych, który pomaga w tworzeniu, edytowaniu, komentowaniu, podpisywaniu i konwertowaniu dokumentów.

Produkt dostępny zarówno w wersji polskiej lub angielskiej.

Pobierz

Zobacz porównanie wersji programu PhantomPDF

Nowe możliwości programu Foxit PhantomPDF w wersji 9.0:

 • Opcja dostępności ( lepszy dostęp do plików PDF, Accessible Text) 
 • Obsługa PDF 2.0
 • Integracja z Visual Basic dla aplikacji (VBA)
 • Moduł edycji Reflow
 • Opcja wyszukiwania i zastępowania
 • Edytowanie warstw
 • Obsługa Windows Information Protection (WIP)
 • FIBS (Federal Information Processing Standard)
 • Dodanie panelu "Destination" pozwalającego użytkownikom na tworzenie i zarządzanie miejscami docelowymi w pliku PDF, który może zostać użyty jako link jako inna pozycja w PDF
 • Pozwalanie użytkownikom wybrać obszar w pliku PDF oraz eksportować go do programu Word, Excel, PowerPoint, HTML oraz innych formatów tekstowych
 • Dodawanie zaufanych list cyfrowych certyfikatów dla wygody walidacji podpisywania
 • Umożliwienie użytkownikom edytowania PDF (czcionka typ 3) przy użyciu narzędzi edytowania tekstu i obiektów
 • Ochrona plików PDF przy użyciu specyfikacji Microsft PDF V2 IRM
 • Wsparcie dla importu danych z plików .csv
 • Obsługa cyfrowego eksportu do plików .fdf

Ulepszone funkcje Foxit PhantomPDF w wersji 9.0:

  • Ulepszona instalacja i aktywacja
  • Zaawansowane wyszukiwanie (podświetlanie tekstu)
  • Ulepszone PDF portfolio (eksport plików do portfolio)
  • Wzmocnienie tworzenia plików PDF (dodawanie elementów pochodzących z programów Excel, PowerPoint)
  • Dodawanie więcej opcji, aby kontrolować więcej cech poprzez szablony GPO, włączajac  cechy otwartego tekstu, NetDocuments oraz pluginów iManage.
  • Tworzenie formularzy PDF z istniejącego pliku bezpośrednio bez "Run Form Field Recognition", usprawnienie tworzenia formularzy PDF z istniejących plików
  • Dodawanie opcji w menu kontekstowym służącej do otwierania słownika obecnych plików PDF oraz kopiowanie ścieżki pliku do schowka
  • Dostarczenie opcji zaufanych certyfikatów w Windows Certificate Strore, aby usprawnić proces walidacji pospisów
  • Pozwolenie użytkownikom na wybór strony jako stempla podczas tworzenia niestandardowego stempla z pliku PDF z wieloma stronami
  • Wzmocnienie ochrony Foxit RMS, aby zrobić pliki chronione przez RMS komplementarne z PDF 2.0
  • Dodawanie opcji wysyłania wszystkich otwartych kart jako załączniki przy udostępnianiu plików PDF
  • Umożliwienie użytkownikom edytowania istniejących plików MST za pomocą narzędzia Foxit Customization Tool
  • Obsługa formatowania tekstu w wyskakujących okienkach dla notatek komentarzy
  • Eksport podświetlonego tekstu jako plik tekstowy .TXT
  • Eksportowanie śledzonych szczegółów do formatu PDF podczas wspólnego recenzowania

Najważniejsze właściwości oprogramowania Foxit PhantomPDF:

ConnectedPDF - nowa generacja plików PDF

  Oprogramowanie PnatomPDF wykracza poza granice typowego edytora PDF, czyli ConnectedPDF. Jest to wiodąca technologia, która obsługuje usługi udostępniania - cloud dla plików PDF. Te usługi obejmują następujący zakres:
  • Connected Security (opcja udzielania i cofania uprawnień do danego dokumentu)
  • ConnectedPDF Document Management (zarządzanie dokumentami PDF. Możliwość śledzenie użytkowników, w celu sprawdzenia kto otwiera dany plik i co robi. Dodatkowo powiadamia czytelników o dostępności nowych aktualizacjach)
  • ConnectedPDF Collaboration (współpraca z ConnectedPDF. Ułatwienei pracy zespołowej z możliwością przysyłania opinii lub komunikatów do innych osób)
   

Edytor PDF - wszystkie aktualizacje w  pliku PDF

  Wraz z upływem czasu wiele dokumentów wymaga aktualizacji treści lub zmiany formatów plików. Tekst, układ strony lub format udostępniania plików często wymaga modyfikacji. Teraz, dzięki programowi Foxit plik zostanie bez problemu przekształcony w PDF a potem zaktualizowany.
  • Edycja akapitów i przepływ tekstów w wielu akapitach, kolumnach lub stronach
  • Możliwość zmiany układu dokumentu, dzięki funkcjom przesuwania pól tekstowych. Zmiana jego rozmiarów i zawartości
  • Personalizacja dokumentów według własnych potrzeb poprzez dodawanie znaczników, znaków wodnych, nagłówków, stopek i wielu innych
   

Organizacja - manipulacja stronami i całymi plikami PDF

  Bardzo często istnieje potrzeba tworzenia nowych dokumentów ze stron już istniejących plików. Program Foxit PhantomPDF pozwala na szybkie organizowanie pracy oraz na łatwe wprowadzanie poprawek.
  • Scalanie lub dzielenie plików PDF
  • Opcja "przeciągnij i opuść" stron w obrębie jednego  dokumentu lub z jednego do drugiego
  • Przycinanie, usuwanie, dodawanie, zamiana, spłaszczanie i obracanie stron PDF
   

Współpraca, komentowanie i udostępnianie - pliki PDF

  W czasie pracy zespoły dzielą się ze sobą wieloma informacjami. Sposób dostarczania i przekazywania danych ma duży wpływa na wydajność całego zespołu. program PhantomPDF łączy pracowników i pomaga zwiększyć ich elastyczność oraz wyniki.
  • Integracja z najlepszymi systemami zarządzania treścią
  • Wykorzystanie popularnych mżliwości przechowywania danych
  • Inicjowanie udostępnianych opinii oraz zarządzanie komentarzami
   

PDF Creator - tworzenie nowych plików

  Narzędzie PhantomPDF umożliwia tworzenie pliki PDF, nowe dokumenty, formularze, portfolio z wielu formatów plików.
  • Tworzenie PDF, PDF/A, PDF/X, and PDF/E z pakietu Microsoft Office lub dowolnie innego formatu
  • Możliwość tworzenia portfolio PDF służące do łączenia wielu plików i formularzy razem. To działania ma pozwolić na gromadzenie danych
  • Konwertowanie stron internetowych na format PDF (z przeglądarek Chrome, Internet Explorer i Firefox)
   

Konwersja plików PDF

  W czasie pracy często wymagane jest udostepnianie informacji w plikach, które zapisane sa w różnych formatach. Oprogramowanie Foxit PhantomPDF umożliwia na łatwy eksport plików PDF do wszystkich popularnych formatów plików.
  • Konwersja plików PDF do formatów programów Word, Excel i PowerPoint
  • Konwertowanie PDF do formatów obrazów np. JPEG i PNG
  • Konwersja PDF na HTML lub tekst
   

Skanowanie i OCR

  Oprogramowanie PhantomPDF obsługuje przepływ dokumentów biurowych. Często dane dokumenty wymagane sa w formie cyfrowej, nie w papierowej. Dlatego program firmy Foxit Software umożliwia skanowanie plików do formatu PDF, OCR PDF oraz pozwala na edycję takich zeskanowanych plików.
  • Interfejsy ze skanera umożliwiają skanowanie i konwersję plików PDF (np. z istniejącego skanu - obrazu na plik zapisany w formacie PDF)
  • OCR (Optical Character Recognition) rozpoznaje znaki i słowa w obrazach. Opcja umożliwiająca przeszukiwania obrazu i znajdowaniu zadanego tekstu
  • Przydatna opcja OCR służaca do aktualizowanie dokumentach, w przypadku, kiedy posiadamy tylko kopię
   

Ochrona i szyfrowanie

  Ponieważ wiele dokumentów zawiera poufne informacje, które nie mogą być dostępne dla każdego, program PhantomPDF wprowadza wiele opcji zabezpieczeń. Narzędzie umożliwia również redagowanie i podpisywanie plików PDF.
  • ConnectedPDF Powered - przyznawanie i odbieranie praw dostępu do dokumenów
  • Rozszerzona kontrola praw serwisu Microsoft  do zarządzania dokumentami PDF
  • Trwałe usuwanie lub redagowanie widocznego tekstu i obrazów widocznych na plikach PDF. Ochrona poufnych informacji