Foxit PhantomPDF (wersja 10.0)

PhantomPDF

PhantomPDF

Jest to nowoczesny i potężny edytor PDF w atrakcyjnej cenie, który umożliwia obsługę plików zapisanych w formacie PDF. Pozwala on na szybkie tworzenie, przeglądanie, edytowanie i zarządzanie w bardzo szybki, łatwy i bezpieczny sposób dokumentami PDF.

Edytor PDF zmieniający sposób modyfikowania i zarządzania dokumentami. Foxit PhantomPDF posiada wiele funkcji, takich jak:

  • Tworzenie PDF z wielu źródeł. Modyfikowanie tekstów, obiektów, formatowania, organizacji i układu z możliwością edytowania dokumentów
  • Zabezpieczenie poufnych informacji poprzez przyznawanie/anulowanie uprawnień dostępu do danego dokumentu. Program pozwala na redagowanie konkretnych informacji oraz szyfrowanie i podpisy cyfrowe
  • Możliwość wspólnego komentowania (recenzji) dokumentów. Program posiada również funkcję udostępniania plików w chmurze oraz integracji z systemami CMS.
  • Umożliwienie edytowania zeskanowanych dokumentów papierowych, OCR
  • Eksport do Microsoft Office

PhantomPDF

Standard

Zakup

Idealne rozwiązanie dla grup o dowolnej wielkości. Prefesjonalny edytor PDF służący do tworzenia, edytowania i zabezpieczania dokumentów PDF w bardzo szybki i prosty sposób.

Produkt dostępny zarówno w wersji polskiej lub angielskiej.

Pobierz

PhantomPDF

Business

Zakup

Kompletne narzędzie PDF przeznaczone do zastosowań biznesowych. Program oferuje zaawansowaną edycję, komentowanie, większe bezpieczeństwo, dodatkową kompresję plików.

Produkt dostępny zarówno w wersji polskiej lub angielskiej.

Pobierz

PhantomPDF

Education

Zakup

Wielofunkcyjny edytor PDF przygotowany dla uczniów i instytucji edukacyjnych. Pomaga w tworzeniu, edytowaniu, komentowaniu, podpisywaniu i konwertowaniu plików.

Produkt dostępny zarówno w wersji polskiej lub angielskiej.

Pobierz

Zobacz porównanie wersji programu PhantomPDF

Nowe możliwości programu Foxit PhantomPDF w wersji 10.0:

 • Nowy interfejs użytkownika bardziej zbliżony do UI Windows PhantomPDF
 • Usprawniona obsługa urządzeń mobilnych
 • Obsługa większej liczby typów pól formularzy i JavaScript (w celu obsługi złożonych przepływów pracy formularzy)
 • Opcja "Wypełnianie i podpisywanie" pozwala na dodawanie tekstu i innych symboli w dowolnym miejscu w płaskiej formie
 • Nowe pola formularzy obejmujące pola kodów kreskowych, daty i obrazy
 • Szybka opcja podpisywania dokumentów poprzez wpisanie lub narysowanie podpisu lub za pomocą obrazu
 • Tworzenie dokumentów PDF z zapewnieniem zgodności z USPTO
 • Opcje modyfikacji tła, znaków wodnych oraz nagłówków i stopek na wielu dokumentach PDF jednocześnie (poprzez dodanie pakietu)
 • Dodatkowe ustawienia GPO, dostosowywanie linków do pomocy dostępnych dla użytkowników, możliwość blokowanie określonych ustawień takich jak domyślny widok PDF
 • Więcej możliwości w kreatorze: Action Wizard (np. obsługa wszystkich domyślnych akcji Adobe Acrobat, nowe funkcje: Zapisz jako, Usuń ukryte informacje, wyświetl dzienniki, konwersję partii)
 • Wyświetlanie wszystkich komentarzy wybraną czcionką, w celu uzyskania lepszej dostępności
 • Klasyfikacja i ochrona plików za pomocą etykiet w Microsoft Azure Information Protection (AIP) - funkcja przydatna dla przedsiębiorstw służąca do klasyfikowania i ochrony dokumentów
 • Wygodniejsza integracja z ECM (dodawanie numeracji do plików z SharePoint, ShareFile, iManage 9, ndOffice, OneDrive-Personal, Google Drive, Box, Dropbox, eDOCS DM i DMSforLegal (dostępne tylko w wersji Foxit Business)
 • Więcej opcji preferencji w zaawansowanym wyszukiwaniu w tym nowa opcja przyspieszenia kolejnych wyszukiwań poprzez przechowywanie w pamięci podręcznej informacji z przeszukiwanych plików PDF
 • Obsługa wyszukiwania zbliżeniowego, które wyszukuje dwa lub więcej słów oddzielonych nie więcej niż określoną liczbą słów (ta funkcja jest przydatna, gdy szukane pojęcia mogą być wyrażone przez wiele różnych fraz
 • Automatycznie wyszukiwanie wszystkich wystąpień ciągu tekstowego, a następnie zaznaczanie ich
 • Dostosowywanie profilu nakładanego na dokument z preferencjami wyszukiwania i redakcji tekstu 
 • Obsługa większej liczby typów plików, więcej sposobów dodawania plików i więcej opcji ustawień konwersji po połączeniu wielu plików w jeden plik PDF
 • Opcja osadzania miniaturek stron w dokumentach (dzięki czemu miniatury będą wyświetlane szybciej w dużych plikach PDF)

Ulepszone funkcje Foxit PhantomPDF w wersji 10.0:

  • Łatwiejsze zarządzanie większą liczbą licencji PhantomPDF poprzez konsolę administratora
  • Lepsze zarządzanie i automatyzacja aktualizowania oprogramowania oraz dostęp do aktualizacji do konkretnych wydań poprzez serwer aktualizacji Foxit
  • Wiele nowych usprawnień w edytowaniu i odczycie zakładek i znaczników
  • Ulepszony Optymalizator PDF (nowy uproszczony interfejs Optymalizatora PDF łączący 3 funkcje: Zmniejsz rozmiar pliku, Optymalizator PDF i Optymalizuj zeskanowany plik PDF) Ulepszenia dotyczące indeksowania
  • Obsługa większej liczby funkcjonalności w Portfolio PDF
  • Poprawienie opcji OCR (ulepszenie narzędzia “Find All Suspect” umożliwiającego na pokazanie wszystkich "podejrzanych" wyników OCR w panelu. Opcja pozwalająca również na wybranie i poprawienie wielu wyników jednocześnie)
  • Lepsza obsługa formatu 4K oraz wyświetlania innych wysokich rozdzielczości
  • Edycja zeskanowanych plików PDF  

Najważniejsze właściwości oprogramowania Foxit PhantomPDF:

ConnectedPDF - nowa generacja plików PDF

  Oprogramowanie PnatomPDF wykracza poza granice typowego edytora PDF, czyli ConnectedPDF. Jest to wiodąca technologia, która obsługuje usługi udostępniania - cloud dla plików PDF. Te usługi obejmują następujący zakres:
  • Connected Security (opcja udzielania i cofania uprawnień do danego dokumentu)
  • ConnectedPDF Document Management (zarządzanie dokumentami PDF. Możliwość śledzenie użytkowników, w celu sprawdzenia kto otwiera dany plik i co robi. Dodatkowo powiadamia czytelników o dostępności nowych aktualizacjach)
  • ConnectedPDF Collaboration (współpraca z ConnectedPDF. Ułatwienei pracy zespołowej z możliwością przysyłania opinii lub komunikatów do innych osób)
   

Edytor PDF - wszystkie aktualizacje w  pliku PDF

  Wraz z upływem czasu wiele dokumentów wymaga aktualizacji treści lub zmiany formatów plików. Tekst, układ strony lub format udostępniania plików często wymaga modyfikacji. Teraz, dzięki programowi Foxit plik zostanie bez problemu przekształcony w PDF a potem zaktualizowany.
  • Edycja akapitów i przepływ tekstów w wielu akapitach, kolumnach lub stronach
  • Możliwość zmiany układu dokumentu, dzięki funkcjom przesuwania pól tekstowych. Zmiana jego rozmiarów i zawartości
  • Personalizacja dokumentów według własnych potrzeb poprzez dodawanie znaczników, znaków wodnych, nagłówków, stopek i wielu innych
   

Organizacja - manipulacja stronami i całymi plikami PDF

  Bardzo często istnieje potrzeba tworzenia nowych dokumentów ze stron już istniejących plików. Program Foxit PhantomPDF pozwala na szybkie organizowanie pracy oraz na łatwe wprowadzanie poprawek.
  • Scalanie lub dzielenie plików PDF
  • Opcja "przeciągnij i opuść" stron w obrębie jednego  dokumentu lub z jednego do drugiego
  • Przycinanie, usuwanie, dodawanie, zamiana, spłaszczanie i obracanie stron PDF
   

Współpraca, komentowanie i udostępnianie - pliki PDF

  W czasie pracy zespoły dzielą się ze sobą wieloma informacjami. Sposób dostarczania i przekazywania danych ma duży wpływa na wydajność całego zespołu. program PhantomPDF łączy pracowników i pomaga zwiększyć ich elastyczność oraz wyniki.
  • Integracja z najlepszymi systemami zarządzania treścią
  • Wykorzystanie popularnych mżliwości przechowywania danych
  • Inicjowanie udostępnianych opinii oraz zarządzanie komentarzami
   

PDF Creator - tworzenie nowych plików

  Narzędzie PhantomPDF umożliwia tworzenie pliki PDF, nowe dokumenty, formularze, portfolio z wielu formatów plików.
  • Tworzenie PDF, PDF/A, PDF/X, and PDF/E z pakietu Microsoft Office lub dowolnie innego formatu
  • Możliwość tworzenia portfolio PDF służące do łączenia wielu plików i formularzy razem. To działania ma pozwolić na gromadzenie danych
  • Konwertowanie stron internetowych na format PDF (z przeglądarek Chrome, Internet Explorer i Firefox)
   

Konwersja plików PDF

  W czasie pracy często wymagane jest udostepnianie informacji w plikach, które zapisane sa w różnych formatach. Oprogramowanie Foxit PhantomPDF umożliwia na łatwy eksport plików PDF do wszystkich popularnych formatów plików.
  • Konwersja plików PDF do formatów programów Word, Excel i PowerPoint
  • Konwertowanie PDF do formatów obrazów np. JPEG i PNG
  • Konwersja PDF na HTML lub tekst
   

Skanowanie i OCR

  Oprogramowanie PhantomPDF obsługuje przepływ dokumentów biurowych. Często dane dokumenty wymagane sa w formie cyfrowej, nie w papierowej. Dlatego program firmy Foxit Software umożliwia skanowanie plików do formatu PDF, OCR PDF oraz pozwala na edycję takich zeskanowanych plików.
  • Interfejsy ze skanera umożliwiają skanowanie i konwersję plików PDF (np. z istniejącego skanu - obrazu na plik zapisany w formacie PDF)
  • OCR (Optical Character Recognition) rozpoznaje znaki i słowa w obrazach. Opcja umożliwiająca przeszukiwania obrazu i znajdowaniu zadanego tekstu
  • Przydatna opcja OCR służaca do aktualizowanie dokumentach, w przypadku, kiedy posiadamy tylko kopię
   

Ochrona i szyfrowanie

  Ponieważ wiele dokumentów zawiera poufne informacje, które nie mogą być dostępne dla każdego, program PhantomPDF wprowadza wiele opcji zabezpieczeń. Narzędzie umożliwia również redagowanie i podpisywanie plików PDF.
  • ConnectedPDF Powered - przyznawanie i odbieranie praw dostępu do dokumenów
  • Rozszerzona kontrola praw serwisu Microsoft  do zarządzania dokumentami PDF
  • Trwałe usuwanie lub redagowanie widocznego tekstu i obrazów widocznych na plikach PDF. Ochrona poufnych informacji