Foxit PDF Editor 11 - Mierzenie odległości i powierzchni w plikach PDF

Foxit PDF Editor 11 umożliwia mierzenie odległości i powierzchni w plikach PDF. Narzędzie to jest przydatne podczas tworzenia różnego rodzaju przewodników instruktażowych i podręczników. Przydaje się również przy pomiarach dokumentu przed wysłaniem go do profesjonalnej obróbki.
Narzędzie do pomiaru odległości i powierzchni jest bardzo łatwe w obsłudze. Aby je włączyć należy z górnego meny wybrać zakładkę KOMENTARZ, następnie opcję Zmierz.

Po wybraniu opcji Zmierz wyświetlą się trzy opcje pomiarowe:
- odległość - służące do pomiaru długości, wysokości bądź odległości między dwoma punktami,
- obwód - służące do pomiaru odległości obejmującej wiele punktów,
- pole - służące do pomiaru pola zaznaczonej figury.
Po wybraniu odpowiedniego narzędzia wystarczy zaznaczyć punkty lub obszary, które mają zostać zmierzone. Po zaznaczeniu odległości, obwodu lub pola wystarczy wcisnąć prawym przyciskiem myszy na pustym polu w dokumencie, i wybrać opcję Zakończ pomiar.
Po wyborze narzędzia pomiarowego, z prawej strony pojawi się menu Formatowania, oraz narzędzie które daje wgląd w wykonywany pomiar (pokazuje aktualny wynik pomiaru, w tym rzeczywistą odległość, kąt, pozycję poziomą i pionową). W menu Formatowanie moża ustalić między innymi skale wykonywanego pomiaru, ustawić wyświetlanie wyników i znaczników oraz dodać etykiety.

Po zakończeniu pomiaru wyniki pojawią się w zależności od wykonywanego pomiaru:
- jako notka w dokumencie - przy pomiarach odległości,
- jako komentarz - przy pomiarach pola i obwodu.
Kolory zaznaczeń, grubość linii, przeźroczystość i styl tekstu można zmienić w menu Formatowanie, wcześniej zaznaczając dany odcinek bądź obszar.