Nowa wersja Foxit PDF Editor 11

W nowej wersji Foxit PhantomPDF zmienił nazwę na Foxit PDF Editor. Dodaatkowo Foxit PhantomPDF Mac również zmienił nazwę na Foxit PDF Editor, oraz zwiększono numer wersji z 4 do 11, aby odzwierciedlić olbrzymią różnicę w funkcjonalności, oraz osiągnąć zgodność z edytorem Foxit PDF Editor Windows.

Ulepszenia w nowej wersji programu [Windows]:

 • Zmiana nazwy oprogramowania z Foxit PhantomPDF na Foxit PDF Editor
 • Usprawnienie interfejsu użytkownika – prostszy bardziej intuicyjny interfejs poprawi wydajność i produktywność
 • Możliwość przeprojektowania górnej wstążki i paneli
 • Dodanie funkcji „Udostępnij” na stronie „Plik”
 • Usunięcie kart „Rozmieszczenie” i „Formatowanie”. Zamiast tego dodanie karty „Format” w prawym panelu
 • Zwiększona funkcjonalność obsługi 3D
 • Możliwość przeglądania plików PRC w formacie 3D PDF
 • Możliwość dodania modelu 3D do strony (tylko w PDF Editor Pro)
 • Przeniesienie, usunięcie bądź zmiana rozmiaru płótna (obszaru, w którym pojawia się model) 3D (tylko w PDF Editor Pro)
 • Dodawanie komentarzy 2D do modeli 3D
 • Zwiększono ilość narzędzi do pomiaru obiektów 3D. Dodano funkcję „Snap to” pozwalającą dokładnie pozycjonować elementy 3D
 • Ulepszenie podpisów cyfrowych
 • Dodano obsługę certyfikatów EUTL (European Union Trusted Lists)
 • Dodano opcję dostosowania logo wyświetlanego w obszarze podpisu cyfrowego
 • Ulepszona integracja z ECM
 • Dodano możliwość otwierania dokumentów na Dysku Google, oraz zapisywania plików PDF na Dysku Google jako dokumenty, arkusze bądź prezentacje
 • Ulepszono integrację ECM umożliwiając bezpośrednie otwieranie i zapisywanie plików na iManage 10 oraz OneDrive
 • Poprawiono i dodano kilka ulepszeń w integracji z SharePoint
 • Dodano możliwość tworzenia „odsyłaczy” umożliwiających szybkie przechodzenie między lokalizacjami w pliku
 • PDF za pomocą jednego kliknięcia
 • Dodano „linijkę” która może być używana między innymi do łatwego i szybkiego przeglądania tabel
 • Fabrycznie zainstalowane szablony PDF do szybkiego tworzenia plików PDF
 • Więcej krajów i wzorów tekstowych w panelu wyszukiwania
 • Możliwość większej integracji z VBA, między innymi: ciche drukowanie, dodawanie bądź usuwanie zakładek.
 • Udostępnienie nowych funkcji zakładek, takich jak import/eksport oraz możliwość zmiany układu stron na podstawie zakładek PDF
 • Dodano więcej metod i właściwości JavaScript do funkcji takich jak adnotacje i odtwarzacz multimedialny
 • Naprawiono niektóre problemy ze stabilnościąUlepszenia w nowej wersji programu [Mac]:


 • Foxit Admin Console – zapewniający administratorom możliwość łatwego zarządzania dużą liczbą licencji.
 • Optymalizacja, edycja i eksport plików PDF
 • zmniejszanie rozmiaru plików bądź zeskanowanych plików PDF
 • łączenie ze sobą wielu plików PDF, przekształcanie obiektów tekstowych i graficznych, oraz sprawdzenie i poprawa pisowni w plikach PDF
 • tworzenie PDF z szablonów, eksport obrazów za pomocą jednego kliknięcia, generowanie spisu treści z plików PDF
 • Ochrona PDF – trwałe usunięcie zawartości zawierających poufne dane
 • Integracja z ECM i usługami w chmurze - Integracja z Dyskiem Google, OneDrive, OneDrive dla Firm i Dropbox, możliwość otwierania i zapisywania jako pliki PDF na dysku plików tekstowych, dokumentów, arkuszy i prezentacji oraz wsparcie SharePoint oraz iManage 10
 • Foxit Customization Tool – narzędzie pozwalające wdrożyć w całej organizacji określenie adresu serwera dla Foxit Admin Console oraz skonfigurowania wewnętrznego serwera aktualizacji
 • Ulepszona obsługa JavaScript
 • Obsługa trybu ciemnego w systemie macOS 10.14 lub nowszym. 

Powrót