Nowa wersja FoxitPhantom PDF 10

Nowa wersja FoxitPhantom PDF 10 zapewnia szereg ulepszonych funkcji oraz część całkiem nowych, jeszcze bardziej poprawiających wygodę pracy z programem. Za intuicyjną obsługę oprogramowania odpowiada nowy interfejs użytkownika. Nowe opcje dotyczą m.in. formularzy, wyszukiwania, komentarzy czy indeksowania, natomiast wśród ulepszonych aspektów znajdują się np. opcje OCR, edycja plików oraz działania związane z aktualizacją oprogramowania. Poniżej znajduje się bardziej szczegółowa lista wprowadzonych zmian w FoxitPhantom PDF 10. 

  Co nowego?
 • Nowy interfejs użytkownika bardziej zbliżony do UI Windows PhantomPDF
 • Usprawniona obsługa urządzeń mobilnych.
 • Obsługa większej liczby typów pól formularzy i JavaScript (w celu obsługi złożonych przepływów pracy formularzy)
 • Opcja "Wypełnianie i podpisywanie" pozwala na dodawanie tekstu i innych symboli w dowolnym miejscu w płaskiej formie.
 • Nowe pola formularzy obejmujące pola kodów kreskowych, daty i obrazy.
 • Szybka opcja podpisywania dokumentów poprzez wpisanie lub narysowanie podpisu lub za pomocą obrazu
 • Tworzenie dokumentów PDF z zapewnieniem zgodności z USPTO.
 • Opcje modyfikacji tła, znaków wodnych oraz nagłówków i stopek na wielu dokumentach PDF jednocześnie (poprzez dodanie pakietu)
 • Dodatkowe ustawienia GPO, dostosowywanie linków do pomocy dostępnych dla użytkowników, możliwość blokowanie określonych ustawień takich jak domyślny widok PDF
 • Więcej możliwości w kreatorze: Action Wizard (np. obsługa wszystkich domyślnych akcji Adobe Acrobat, nowe funkcje: Zapisz jako, Usuń ukryte informacje, wyświetl dzienniki, konwersję partii)
 • Wyświetlanie wszystkich komentarzy wybraną czcionką, w celu uzyskania lepszej dostępności
 • Klasyfikacja i ochrona plików za pomocą etykiet w Microsoft Azure Information Protection (AIP) - funkcja przydatna dla przedsiębiorstw służąca do klasyfikowania i ochrony dokumentów
 • Wygodniejsza integracja z ECM (dodawanie numeracji do plików z SharePoint, ShareFile, iManage 9, ndOffice, OneDrive-Personal, Google Drive, Box, Dropbox, eDOCS DM i DMSforLegal (dostępne tylko w wersji Foxit Business)
 • Więcej opcji preferencji w zaawansowanym wyszukiwaniu w tym nowa opcja przyspieszenia kolejnych wyszukiwań poprzez przechowywanie w pamięci podręcznej informacji z przeszukiwanych plików PDF.
 • Obsługa wyszukiwania zbliżeniowego, które wyszukuje dwa lub więcej słów oddzielonych nie więcej niż określoną liczbą słów (ta funkcja jest przydatna, gdy szukane pojęcia mogą być wyrażone przez wiele różnych fraz.
 • Automatycznie wyszukiwanie wszystkich wystąpień ciągu tekstowego, a następnie zaznaczanie ich.
 • Dostosowywanie profilu nakładanego na dokument z preferencjami wyszukiwania i redakcji tekstu
 • Obsługa większej liczby typów plików, więcej sposobów dodawania plików i więcej opcji ustawień konwersji po połączeniu wielu plików w jeden plik PDF.
 • Opcja osadzania miniaturek stron w dokumentach (dzięki czemu miniatury będą wyświetlane szybciej w dużych plikach PDF)
Wprowadzone ulepszenia:
 • Łatwiejsze zarządzanie większą liczbą licencji PhantomPDF poprzez konsolę administratora
 • Lepsze zarządzanie i automatyzacja aktualizowania oprogramowania oraz dostęp do aktualizacji do konkretnych wydań poprzez serwer aktualizacji Foxit
 • Wiele nowych usprawnień w edytowaniu i odczycie zakładek i znaczników
 • Ulepszony Optymalizator PDF (nowy uproszczony interfejs Optymalizatora PDF łączący 3 funkcje: Zmniejsz rozmiar pliku, Optymalizator PDF i Optymalizuj zeskanowany plik PDF)
 • Ulepszenia dotyczące indeksowania
 • Obsługa większej liczby funkcjonalności w Portfolio PDF
 • Poprawienie opcji OCR (ulepszenie narzędzia “Find All Suspect” umożliwiającego na pokazanie wszystkich "podejrzanych" wyników OCR w panelu. Opcja pozwalająca również na wybranie i poprawienie wielu wyników jednocześnie)
 • Lepsza obsługa formatu 4K oraz wyświetlania innych wysokich rozdzielczości
 • Edycja zeskanowanych plików PDF
  Powrót