Nowe aktualizacje Foxit PDF Editor

Pod koniec stycznia Producent opublikował nową aktualizację do programu Foxit PDF Editor na systemy Mac. W ubiegłym roku również się pojawiły się aktualizacje dla systemów Windows oraz Mac.

Wersja 11.2.0. - Windows

Nowe funkcje:
1. Dodano integrację z Foxit eSign (tylko w wersji angielskiej)
    a) dodano połączenie z Foxit eSign - prawnie wiążącą usługą podpisu elektronicznego
    b) usprawniono elektroniczne podpisywanie plików PDF poprzez umieszczanie podpisów elektronicznych na stronach PDF
2. Przeniesiono funkcję Fill & Sign do zakładki kontekstowej Foxit eSign.

Usprawnienia:
1. Naprawiono błędy związane ze stabilnością programu

Wersja 11.1.1. - Mac

Usprawnienia:
1. Naprawiono błędy związane z bezpieczeństwem i stabilnością programu

Wersja 11.1.0. - Windows


Nowe funkcje:
1. Dodano ciemny motyw interfejsu użytkownika
2. Dodano preferencje wyświetlania dla cienkich linii w dokumentach, aby były bardziej widoczne
3. Umożliwiono ustawienie marginesu strony przed drukowaniem plików PDF
4. Udostępniono większą ilości wstępnie zaprojektowanych szablonów do tworzenia plików PDF

Usprawnienia:
1. Usprawniono interfejs użytkownika i proces łączenia plików
2. Naprawiono błąd powodujący zawieszenie Foxit PDF Editor lub uszkodzenie pliku, gdy użytkownik zapisał plik z ECM po dokonaniu edycji
3. Naprawiono błąd, gdzie Foxit PDF Editor mógł ulec awarii, gdy uruchamiano i otwierano więcej niż dziesięć plików jednocześnie
4. Naprawiono problem, w którym identyfikatory cyfrowe nie były wyświetlane na liście identyfikatorów
5. Naprawiono problem, w wyniku którego użytkownicy nie mogli zalogować się do Google Drive, aby otworzyć pliki
6. Naprawiono błędy związane z bezpieczeństwem i stabilnością programu

Wersja 11.1.0. - Mac

Nowe funkcje:
1. Dodano kalibrację współczynnika skali podczas pomiaru obiektów w plikach PDF
2. Pozwolono na konfigurację preferowanego katalogu dla zapisu pliku PDF jako kopii
3. Umożliwiono łatwiejsze zarządzanie wtyczkami Foxit poprzez dodanie specjalnej platformy
4. Dodano możliwość zmiany rozmiaru i czcionki dla tekstu w wyskakujących okienkach komentarzy i odpowiedzi na wiadomości
5. Udostępniono nowe opcje dostępne w preferencjach, aby sprawniej przeglądać i pracować z plikami PDF
6. Zoptymalizowano program do bezproblemowej pracy z platformą macOS
     a) możliwość wyświetlania okna podglądu dla wybranej zawartości za pomocą stuknięcia w touchpad trzema palcami
     b) kliknięcie prawym przyciskiem myszy nazwy dokumentu na pasku tytułu aplikacji pozwala poruszać się po "drzewach" systemu plików
7. Usprawniono przepływ pracy z panelem "Format" podczas dodawania adnotacji i edycji plików PDF

Usprawnienia:
1. Naprawiono błędy związane ze stabilnością programu

Wersja 11.0.1. - Windows

Usprawnienia:
1. Naprawiono błędy związane z bezpieczeństwem i stabilnością programu

Wersja 11.0.1. - Mac

Usprawnienia:
1. Naprawiono błędy związane z bezpieczeństwem i stabilnością programu