Ochrona i zabezpieczenia dokumentów PDF

Cechy

PHANTOMPDF BUSINESS

PHANTOMPDF STANDARD

PHANTOMPDF EDUCATION

ADOBE ACROBAT DC PRO

ADOBE ACROBAT DC STANDARD

Szybki podpis PDF przy użyciu podpisu odręcznego

Możliwość umieszczania podpisu PDF na wielu stronach, w jednej pozycji

Integracja DocuSign dla e-sygnatur

Dodawanie, edytowanie, usuwanie, weryfikowanie, zarządzanie podpisami cyfrowymi

Dodawanie podpisów cyfrowych na wielu plikach w partii

Dodawanie znaczników czasowych do dokumentów lub podpisów cyfrowych

Redagowanie w celu trwałego usunięcia wrażliwych treści

Dostosowywanie profilu określającego fragmenty tekstu do wyszukania i zredagowania

Funkcja Whiteout do prostego i bezpiecznego wymazywania treści

Redagowanie RMS do Word, Excel i PowerPoint

Dodawanie, edytowanie, usuwanie oraz zarządzanie certyfikatami, bezpiecznym szyfrowaniem, kontrolą uprawnień do plików PDF

Dodawanie, edytowanie, usuwanie oraz zarządzanie polityką bezpieczeństwa

Integracja  Microsoft Active Directory Rights Managment Services (AD RMS)

Dynamiczne zabezpieczenia - znaki wodne AD RMS

Ochrona RMS dla wielu plików w partii

Rejestrowanie korzystania z zabezpieczonych dokumentów - AD RMS

Certyfikowanie dokumentów oraz ustawianie dozwolonych akcji po certyfikacji

Szyfrowanie haseł i certyfikatów

Bezpieczny tryb służący do kontrolowania nieautoryzowanych działań i transmisji danych

Usuwanie niepotrzebnych informacji przed publikacją

Wyszukiwanie i usuwanie ukrytych informacji

Obsługa funkcji Microsoft Windows Information Protection (WIP)

Klasyfikacja i ochrona za pomocą etykiet w Microsoft Azure Information Protection (AIP)

Powrót