Organizacja PDF

Cechy

Foxit PDF Editor Pro (Windows)

Foxit PDF Editor (Windows)

Foxit PDF Editor (MAC)

Adobe Acrobat Pro

Adobe Acrobat Standard

Edycja akapitów z ponownym formatowaniem i automatycznym odświeżaniem

Dodawanie i usuwanie tekstu, edycja tekstu

Zmiana rozmiaru akapitów

Linkowanie i dołączenie tekstów

Przenoszenie, zmiana rozmiaru, obracanie i odwracanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie oraz usuwanie obiektów graficznych

Dodawanie nowych obiektów graficznych

Zaawansowana edycja graficzna, dodawanie cieniowania, edycja obiektów graficznych/obrazów, efekty przycinania, etc.

Edycja przepływu

Dodawanie, edycja i zarządzanie hiperłączami i zakładkami, oraz niestandardowe działania dotyczące zakładek i hiperłączy

Eksport i import zakładek

Rozpoznawanie i usuwanie linków

Dodawanie, edycja, usuwanie i zarządzanie adnotacjami do obrazów, obiektów graficznych i multimediów

Tworzenie nazwanych pozycji

Dodawanie obiektów U3D i PRC 3D

Przesuwanie, usuwanie bądź zmiana płótna 3D

Komentarze i pomiar obiektów 3D

Znajdź i zamień

Sprawdzanie i poprawa pisowni w dokumencie

Dodawanie, edycja, usuwanie, zarządzanie nagłówkami, stopkami, tłem i znakami wodnymi w pojedynczym bądź kilku plikach PDF

tylko w jednym pliku

Numeracja Batesa

Zarządzanie stronami w dokumencie (wstawianie i usuwanie, wyodrębnianie i zamiana kolejności, duplikowanie i zastępowanie, dzielenie, obracanie i przycinanie stron

Scalanie kilku PDF w jeden

Wstawianie stron z bieżącego pliku PDF do innych

Optymalizacja PDF

Zaawansowane akcje na warstwach: import, połączenie, spłaszczenie, i edycja właściwości warstwy

Kreator akcji

Powrót