Organizacja PDF

Cechy

PHANTOMPDF BUSINESS

PHANTOMPDF STANDARD

PHANTOMPDF EDUCATION

ADOBE ACROBAT DC PRO

ADOBE ACROBAT DC STANDARD

Zarządzanie stronami w dokumencie (dodawanie, usuwanie itp.)

Zmiana kolejności stron (przez przeciąganie i upuszczanie miniatur)

Zmiana kolejności stron w jednym lub wielu plikach PDF

Scalanie wielu plików w jeden dokument PDF

Scalanie otwieranych plików PDF

Wstawianie stron bieżącego dokumentu do innych plików

Wstawianie stron ze skanera

Numeracja Bates

Odwracanie kolejności stron w kilku korkach

Powrót