Skanowanie PDF oraz OCR

Cechy

Foxit PDF Editor Pro (Windows)

Foxit PDF Editor (Windows)

Foxit PDF Editor (MAC)

Adobe Acrobat Pro

Adobe Acrobat Standard

Skanowanie w celu stworzenia nowego pliku PDF

Skanowanie w celu wstawienia treści do istniejącego dokumentu PDF

Konwertowanie zeskanowanych bądź opartych na obrazach plików PDF na dokumenty, z możliwością ich edytowania

Znajdowanie wszystkich podejrzanych elementów OCR i poprawianie ich lub zaznaczanie jako nie tekst

Skanowanie w celu zapisania wielu plików

Wstępne ustawienia skanowania

Powrót