Skanowanie PDF oraz OCR

Cechy

PHANTOMPDF BUSINESS

PHANTOMPDF STANDARD

PHANTOMPDF EDUCATION

ADOBE ACROBAT DC PRO

ADOBE ACROBAT DC STANDARD

Skanowanie w celu stworzenia nowego pliku PDF

Skanowanie w celu wstawienia treści do istniejącego dokumentu PDF

OCR służące do opcji edycyjnych i przeszukiwania

Wybiórcze wyszukiwanie OCR, edycja wyników wyszukiwania

Znajdowanie wszystkich podejrzanych i poprawianie ich lub zaznaczanie jako nie tekst

Ustawienia skanowania

Skanowanie w celu zapisania wielu plików

Powrót