Szybkie wydobywanie stron z plików PDF

Kiedy potrzeba wykorzystać tylko określone strony dużego dokumentu, konkretne rozdziały lub pojedynczy wykres, wygodna okazuje się opcja programu PhantomPDF pozwalająca stworzyć nowy plik PDF składający się tylko z wybranych elementów.
Aby przygotować taki plik należy:

1. Otworzyć w PhantomPDF plik, z którego mają zostać wydobyte treści. Po otwarciu pliku w okno programu powinno wyglądać jak poniżej:

Szybkie wydobywanie stron z plików pdf - 1

2. Następnie należy znaleźć strony, które mają znaleźć się w nowym pliku. Widok Fit Page powinien ułatwić ich znalezienie.

Szybkie wydobywanie stron z plików pdf - 2

Jeśli przykładowo wyodrębnione mają zostać dwie strony, należy znaleźć ich numery (warto zwrócić uwagę, że numery stron pliku PDF nie zawsze pokrywają się z numeracją na dokumencie), które można zobaczyć u dołu okna programu.
3. Znając właściwe numery stron należy wybrać zakładkę Organize z paska narzędzi i kliknąć Extract.

Szybkie wydobywanie stron z plików pdf - 3

W oknie Extract Pages należy wpisać konkretne numery stron lub ich zakres.

Szybkie wydobywanie stron z plików pdf - 4

Po kliknięciu przycisku OK utworzony zostanie nowy plik składający się z wybranych stron.

Szybkie wydobywanie stron z plików pdf - 5

4. Zapisanie go odbywa się poprzez wybranie File-> Save, wpisanie nazwy nowego pliku i ostatnie potwierdzenie przyciskiem Save.