Szyfrowanie plików PDF przy pomocy haseł i uprawnień

encrypt_pdf_dpcuments_passwords_permission_06_en_website-1024x302

Aby ochronić hasłem plik zapisany w PDF należy wykorzystać szyfrowanie. Oznacza to, że oprogramowanie Foxit PhantomPDF wykorzystuje zaawansowany klucz matematyczny, który szyfruje informacje w PDF. Dlatego takiego pliku nie można wyświetlić. W przypadku, kiedy użytkownik wprowadzi poprawne hasło, dokument zostanie odszyfrowany i przywrócony do orygilnego formatu, który można wyświetlić.

Edytor PDF Foxit PhantomPDF zapewnia ochronę hasłem pliku PDF w  bardzo prosty sposób. Użytkownik może dodawać, zmieniać lub usuwać hasło. Dodatkowo program umożliwia ograniczenie działań, które użytkownicy mogą podjąć. Przykladem może być: edycja, drukowanie lub udostępnianie pliku PDF.  
 

Jak zabezpieczyć hasłem plik PDF?

 1.  Należy wybrać opcję Protect->Secure Document->Password Protect lub kliknąć Files->Properties->Security, a następnie wybrać opcję Password protection z listy rozwijanej.

 2. W oknie dialogowym Password Protection wybrać odpowiednie opcje i ustawić hasło.  
 Program umożliwia ograniczenie możliwości działań, jakie mogą wykonać użytkownicy. Można wybrać jedną z następujących opcji:
 • Print Allowed - wybór poziomu drukowania
  • Drukowanie z niską rozdzielczością (Print with low resolution) - umożliwia użytkownikom drukowanie w rozdzielczości nie wyższej niż 150-dpi.
  • Drukowanie w wysokiej rozdzielczości (Print with high resolution) - użytkownicy mogą drukować w dowolnej rozdzielczości.
 • Changes Allowed - określenie, które czynności edycyjne są dozwolone w dokumencie.
  • Wstawianie, usuwanie i obracanie stron w pliku zapisanego w formacie PDF.
  • Możliwość wstawiania komentarzy do dokumentu, wypełniania formularzy, oraz podpisywania dokumentów w istniejących polach podpisów
  • Wypełnianie formularzy, oraz podpisywanie dokumentów w istniejących polach podpisów.
  • Dowolny z wyjątkiem wyodrębniania stron - pozwala użytkownikom na robienie wszystkiego oprócz rozpakowywania stron.
 • Kopiowanie tekstu, obrazów i innych treści (umożliwienie użytkownikom kopiowania treści znajdującej się w plikach PDF)
 • Włączenie dostępu tekstowego do czytników ekranu dla osób niedowidzących (program pozwala na dostęp do tekstu przy użyciu czytników ekranu)
Nawet jeśli ktoś pobrał plik PDF (po tym jak hasło zostało dodane) przy następnym otwarciu pliku będzie musiał wpisać hasło. Program Foxit PhantomPDF zapewnia dużą kontrolę nad plikiem zapisanym w formacje PDF. Nie tylko nad tym, kto może przeglądać plik, ale również , co może z nim zrobić.