Tworzenie i eksport plików PDF

Cechy

Foxit PDF Editor Pro (Windows)

Foxit PDF Editor (Windows)

Foxit PDF Editor (MAC)

Adobe Acrobat Pro

Adobe Acrobat Standard

Tworzenie standardowych plików PDF (specyfikacja 1.7 / ISO 32000)

Tworzenie PDF z wielu plików, z różnymi typami plików, oraz skanerów

Tworzenie plików PDF jednym kliknięciem w przeglądarkach IE, Edge, Chrome i Firefox

Szybkie tworzenie plików PDF z programów Microsoft Word/Excel/PowerPoint/Outlook

Tworzenie plików PDF z Microsoft Project i Visio

Konwertowanie plików DWG na 3D PDF

Tworzenie PDF z szablonów

Walidacja plików PDF/A, PDF/E i PDF/X

Konwertowanie pliku PDF na standard PDF A/E/X

Konwertowanie plików PDF na pliki RTF/TXT, i XML 1.0

Konwertowanie PDF na XPS

Zapisywanie pliku PDF na Dysku Google (gDocs/gSlides/gSheets)

Eksport do formatów Word, Excel i PowerPoint

Dołączanie nowego pliku PDF do już istniejącego

Powrót