Tworzenie i eksport plików PDF

Cechy

PHANTOMPDF BUSINESS

PHANTOMPDF STANDARD

PHANTOMPDF EDUCATION

ADOBE ACROBAT DC PRO

ADOBE ACROBAT DC STANDARD

Tworzenie standardowych plików PDF (specyfikacja 1.7 / ISO 32000)

Tworzenie plików PDF z pustych stron

Tworzenie plików PDF z wielu plików, typów plików oraz skanerów

Wysoka kompresja podczas tworzenia PDF ze skanowania

Tworzenie PDF z Microsoft Word, Excel, PowerPoint (1 kliknięcie)

Przechowywanie warstw podczas łączenia plików PDF

PDF/A, E, oraz walidacja plików X

PDF/A, E, oraz tworzenie plików X

tylko PDF/A

tylko PDF/A

Tworzenie plików PDF poprzez konwersję wiadomości e-mail w formacie PDF bezpośrednio z aplikacji Microsoft Outlook

Tworzenie PDF z IE, Chrome i Firefox (wystarczy 1 kliknięcie myszką)

Tworzenie PDF portfolio

Eksport do plików tekstowych

Eksport do formatów Word, Excel i PowerPoint

Eksport do formatów graficznych, RTF lub HTML

Eksport plików PDF do programu Word - z zachowaniem czcionek i szablonów, tabeli

Eksport wybranego obszaru do formatu Microsoft Office, RTF i HTML

Eksport plików PDF do dostęnego teksu (Accesible Text)

Eksport plików PDF do XML 1.0

Eksport do XPS

Powrót