Widok i drukowanie plików PDF

Cechy

PHANTOMPDF BUSINESS

PHANTOMPDF STANDARD

PHANTOMPDF EDUCATION

ADOBE ACROBAT DC PRO

ADOBE ACROBAT DC STANDARD

Umożliwienie użytkowników tworzenia nowych kart na pasku narzędzi lub konfigurowania już istniejących

Wyświetlanie dokumentów i formularzy PDF

Obsługa ekranu dotykowego

Otwieranie, przeglądanie, edycja oraz zapis plików PDF w OneDrive lub Google Drive (poprzez okienko PhantomPDF)

Wyświetlanie portfolio PDF

Drukowanie dokumentów i formularzy PDF

Drukowanie stron z wybranych zakładek

Przeglądanie tekstu

Widok wielu zakładek/dokumentów

Wspólne porównywanie dwóch dokumentów - strona po stronie

Opcja głośnego czytania

Pasek wstążki - tak jak w pakiecie Microsoft Office

Narzędzie powiększania

Narzędzie lupy

Wyświetlanie i przewijanie miniatur stron i zakładek

siatki i niestandardowe poradniki pomagające w pozycjonowaniu obiektów w pliku PDF

Wyszukiwanie (zakładki, komentarze)

Otwieranie oraz odszyfrowywanie RMS dokumentów PDF

Funkcja Reflow View

Powrót