Zaawansowane wyszukiwanie w Foxit PhantomPDF

Foxit PhantomPDF umożliwia wygodne przeszukiwanie zawartości jednego lub wielu dokumentów PDF. Program udostępnia wyszukiwanie ciągu znaków w jednym lub wielu plikach w określonym folderze, w plikach portfolio PDF lub w indeksie PDF. Wyniki wyszukiwania wyświetlane są w widoku drzewa co pozwala na szybki wgląd i proste przenoszenie do określonych lokalizacji. Wyniki wyszukiwania można zapisać w formacie PDF lub CSV. Poniżej opisano jak to zrobić.

Wybór miejsca przeszukiwania

Aby określić preferencje wyszukiwania należy wybrać File > Preferences > Search. W tym miejscu można określić jakie elementy mają być przeszukiwane. o wyboru są następujące opcje:
 • W bieżącym dokumencie PDF – opcja dostępna gdy dany dokument jest otwarty
 • Wszystkie dokumenty PDF – przeszukiwanie całego tekstu w określonym folderze lub na dysku. Program wyświetla ścieżkę do aktualnie otwartego dokumentu, aby łatwiej było go zlokalizować.
 • Wybrane pliki PDF w portfolio – opcja wybierania plików dostępna po otwarciu portfolio.
 • Wszystkie pliki PDF w portfolio – opcja dostępna po otwarciu portfolio.
 • Wybierz indeks – szybkie przeszukiwanie indeksów całego zestawu dokumentów.
 
Wybór kryteriów

Z rozwijanej listy File Location można wybrać jedno z następujących kryteriów:

 • Szukaj dokładnego słowa lub frazy (łącznie ze spacjami)
 • Znajdź dowolne z wyszukiwanych słów
 • Wyszukiwanie wzorca – szukanie określonych numerów telefonów, numerów ubezpieczenia czy adresów e-mail w plikach PDF (ale nie indeksach)
 • Szukaj wszystkich słów z pola wyszukiwania, ale niekoniecznie w kolejności w jakiej zostały wpisane. Jeśli dokument nie posiada całego zestawu tych słów, wyszukiwanie nie da żadnych wyników.
 
Dodatkowe kryteria wyszukiwania

PhantomPDF oferuje dodatkowe opcje w formie pól do zaznaczania/odznaczania. Dostępne są pod przyciskiem More.

Opcje przeszukiwania samego tekstu:
 • Tylko całe wyrazy
 • Rozróżnianie wielkości liter
 • Uwzględnianie komentarzy, zakładek i załączników

Szersze zastosowanie:
 • Przybliżenie – wyszukiwanie dwóch lub więcej słów oddzielonych innymi wyrazami
 • Podobieństwo – jeśli szukasz np. wyrazu „opening” zobaczysz także „open”, „opened” i „opens”
 • Zaznaczanie całego tekstu
 • Dodatkowe kryteria takie jak autor, data utworzenia, temat i inne właściwości dokumentu
 
Zapis wyników wyszukiwania
Aby zapisać uzyskane wyniki, należy kliknąć Save w panelu wyszukiwania i wybrać Save results to PDF lub Save results to CSV. Opcja New Search pozwala przejść do nowego wyszukiwania.