Zmiana języka interfejsu w Foxit PhantomPDF

Foxit posiada ponad 560 milionów użytkowników w 200 różnych krajach posługujących się wieloma językami. W związku z tym Foxit PhantomPDf oferuje możliwość wyboru języka interfejsu dla jeszcze wygodniejszej pracy z programem. Do wyboru są wszystkie najpopularniejsze wersje językowe.

Wybór języka innego niż angielski możliwy jest w wielojęzycznej wersji PhantomPDF. Aby ją pobrać, wystarczy pobrać dowolny inny język niż domyślny angielski, który również jest dostępny w wersji wielojęzycznej. Wielojęzyczny PhantomPDF automatycznie wybierze język zastosowany w systemie operacyjnym komputera jako domyślny podczas instalacji.

Istnieje jednak możliwość zmiany języka interfejsu na dowolny inny także po zakończonej instalacji. W tym celu należy:
- Wybrać File > Preferences > Languages.
- Kliknąć Choose custom language.
- Wybrać oficjalny język (Official Language) lub przetłumaczony przez społeczność (Translated by Community).
- Jeśli wybrano język przetłumaczony przez społeczność, należy kliknąć adres strony internetowej w okienku, które wyskoczy, aby pobrać plik instalacyjny, a program automatycznie zainstaluje wybrany język.
- Kliknąć OK w oknie Preferences i wybrać Restart, aby załadować nowy język.

Domyślny kierunek czytania można wybrać podczas czytania dokumentu w trybie Facing lub Continous Facing. W tym celu należy wybrać opcję Infer direction from document z rozwijanej listy, aby zastosować podczas czytania kierunek określony w ustawieniach właściwości dokumentu.

Uwaga: Jeśli jednocześnie zostanie ustalony domyślny kierunek czytania w ustawieniach aplikacji oraz kierunek wiązania we właściwościach pliku, kierunek określony poprzez File > Properties > Advanced będzie miał pierwszeństwo.

Korzystając z wersji wielojęzykowej, można spodziewać się takiej samej jakości jak w wersji angielskiej. Oprócz tłumaczeń, odstępy między wiadomościami zostaną dostosowane uwzględniając różne długości wiadomości w różnych językach. Dzięki temu Foxit PhantomPDF jest niezwykle przydatnym narzędziem dla szerokiego grona użytkowników.

  Powrót